Činnosti v 9/2009 v Mš ve Velké Polomi

1/ V letošním roce jsme znovu uskutečnili pěknou akci s Českou poštou Velká Polom. Děti si poštu prohlédly z druhé strany okýnka, orazítkovaly si vlastnoručně nakreslený pohled a poslaly jej domů.
2/ Navštívilo nás ostravské Divadlo v batohu s „Vodnickou pohádkou“.
3/ V letošním roce opět zahájil činnost kroužek AJ. Letos jej vede zkušená lektorka, paní Radka Lešová, která bude zanedlouho také velkopolomskou občankou.
4/ Nejdůležitější památkou Velké Polomě je bezesporu Vodní tvrz. Hodně jsme si o ní povídali, prohlíželi si knihu o tvrzi a děti také sledují čištění tvrze a opravu okolních budov. Děvčata si přinesla do školky šaty a závoje, chlapci zbroj a meče a dobývání Vodní tvrze bylo dokonalé.
5/ Naše maminky se sešly po práci a vyráběly společně lucerničky na tradiční uspávání broučků, které se letos uskuteční 15. října. Poděkování patří dětem ZŠ s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Coufalovou, které nám s výrobou lucerniček pomáhaly.

Fotky z výše uvedených akcí si můžete prohlédnout zde nebo ve fotogalerii.

Eva Válková – vedoucí učitelka