Členská schůze OSR při ZŠ Velká Polom

Dne 12.11. proběhla členská schůze občanského sdružení rodičů při naší základní škole. Byl schválen plán činnosti sdružení pro letošní školní rok, plán hospodaření pro škol. rok 2013/2014, dále byl schválen členský příspěvek 150 Kč na dítě za školní rok 2013/2014. Z těchto příspěvků členů sdružení jsou hrazeny odměny a občerstvení pro děti při různých sportovních a zábavných akcích, které výbor sdružení pořádá během školního roku. Dále se finančně podílíme na zajištění odměn pro účastníky školních soutěží, olympiád apod.

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 :
říjen: závody modelů aut
listopad: diskotéka pro žáky 2. stupně
leden -únor: sněhové království
únor: valentinská diskotéka
duben: netradiční sportovní odpoledne
květen: den dětí