Členská schůze Spolku

Ve čtvrtek 8.9. 2016 v 18.00 hod. v  MŠ U Rákosníčka se bude konat členská schůze Spolku. Na členské schůzi budete seznámeni s plánem akcí pro děti na letošní školní rok a  s plánem rozpočtu  Spolku. Na členské schůzi se bude také  schvalovat výše příspěvku na šk. rok 2016/17 a  budou předloženy nové stanovy.