Co připravujeme

Stejně jako v minulém školním roce čtyři projektové dny, ale v letošním roce jsme se zaměřili na historii. Žáci se seznámí se starým Řeckem, s obdobím Karla IV., s obdobím rozvoje vzdělanosti – renesancí i s dobou nám nejbližší, a to 20. stoletím. Dále budeme organizovat DRAKIÁDU,

závody ve skoku vysokém, Vánoční dílnu nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Žáci prvního stupně si zažijí jaká je škola v noci, při akci „My se školy nebojíme“ a žáci druhého stupně si vyzkoušejí lyžařské podmínky v rakouských Alpách, kde pro ně chystáme lyžařský kurs.
Pro letošní rok je naplánováno mnoho dalších doplňkových školních akcí, a tak nám nezbývá nic jiného, než si popřát opravdu hodně úspěchů a spokojené žáky, učitele i rodiče.

Rádi bychom při veškerých mimoškolních akcích více propojili spolupráci celé příspěvkové organizace a na akce zvali i děti z obou naších mateřských škol, jak z Velké Polomi tak i Horní Lhoty

Mgr. Olivka Tomáš, ředitel školy