Další velký úspěch v Biologické olympiádě

Máme vítězku
Lucie Stavinohová, žákyně 6.A třídy, zvítězila v okresním kole biologické olympiády kategorie D konané dne 23. 4. 2008 ve Středisku přírodovědců v Ostravě – Porubě. Aneta Novotná ze 7.A obsadila 4. místo a Klára Tylečková ze 6.A 21. místo. Máme radost a děvčatům blahopřejeme.

Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Jarmile Krejčí, která soutěžící každoročně připravuje.