DEN DĚTÍ

Občanské sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom Vás zve v sobotu 24.května v 15 hodin na

 DEN DĚTÍ

aneb

CESTA KOLEM SVĚTA

Akce proběhne na školní zahradě. Jsou připraveny zajímavé úkoly, opékání párků, svezení na poníkovi. Občerstvení je zajištěno.

Zveme Vás všechny!