DĚTSKÝ DEN

Krásná slunečná sobota přilákala na tradiční dětský den rekordní počet dětí , ale také jejich rodičů. Pro děti byly připraveny stanoviště motivovány indiánskou tématikou.Malí účastníci ozdobili tee-pee, stříleli z luku, vyrobili si čelenky a přívěšky přátelství.Vyzkoušeli si svou obratnost při překonání lana . Odvážné děti se mohly svézt na poníkovi. Ačkoliv bylo velmi teplo, mnozí  si opekli na ohni párky.

Děkujeme výboru Sdružení rodičů za přípravu celé akce. Dále děkujeme Obecnímu úřadu Velká Polom, panu P. Válkovi, panu E. Ludvíkovi za jejich poskytnuté sponzorské dary.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.