Dětský maškarní ples v Horní Lhotě

2V sobotu dne 16.1.2010 budou naše děti vystupovat na Dětském maškarním plese, který pořádá SPV Horní Lhota.  Začátek je v 15:30, nástup masek pak v 15:45. Vstupné je jednotné 40,- kč, masky zdarma v doprovodu rodičů.