Dodatečný zápis do MŠ

Z důvodu uvolnění jednoho místa pro děti v mateřské škole zahajujeme nové správní řízení pro zápis dětí do MŠ na školní rok 2020-2021 s nástupem od 4. 1. 2021

Počet volných míst : 1

Přihlášky odevzdávejte zástupci ředitele pro MŠ  Bc. Michaele Rychlé

Správní řízení bude probíhat v souladu s platnou směrnicí.

Termín odevzdání přihlášek do:  10:00 hod dne 17. 12. 2020
Termín k nahlédnutí do spisu před podáním rozhodnutí: 17. 12. 2020
Termín odeslání rozhodnutí:17. 12. 2020