Úřední deska

Novinky:

Ředitel školy stanovil úplatu na školní rok 2023/24 takto:

Mateřská škola

–       celodenní pobyt                                                         400 Kč / měsíc

–       polodenní pobyt, nebo 5 dnů v měsíci               266 Kč / měsíc

–       MŠ denní sazba při omezení provozu                 19 Kč / den

Školní družina                                                                   350 Kč / měsíc

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Sídlo:     Opavská 350, 747 64 Velká Polom
IČO: 750 269 70         Právní forma: příspěvková organizace
DIČ: CZ 750 269 70
Organizace je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: Pr 136              
Telefon: 725 913 312       Datová schránka: 364mitv
e-mail: zsvelkapolom@zsvelkapolom.cz               www stránky: www.zsvelkapolom.cz
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 181811565/0300, č.ú.: 181811514/0300, č.ú.: 181811426/0300,
projektový účet 266582909/0300            

Zřizovatel: Obec Velká Polom, IČ: 003 00 829, Opavská 85, 747 64 Velká Polom       
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy                            

Kontakty podle pracovišť 

Základní škola  
Mgr. Tomáš Olivka: reditel@zsvelkapolom.cz, 724 890 102
Mgr. Kamila Slípková: zastupcereditele@zsvelkapolom.cz, 725 913 312 linka 22
Mateřská škola
Bc. Michaela Rychlá: msrakosnicek@zsvelkapolom.cz, 724 121 217
Školní družina   
Magdalena Gorpielová: magda.gorpielova@zsvelkapolom.cz, 725 404 097
Školní jídelna    
Alena Vandlíčková: jidelna@zsvelkapolom.cz, 725 913 401
Školní poradenské pracoviště
Výchovný poradce: Mgr. Alexandra Slováková, alexandra.slovakova@zsvelkapolom.cz, 725 913 312 linka 12
Výchovný poradce: Mgr. Libor Škop, libor.skop@zsvelkapolom.cz, 725 913 312 linka 12
Školní metodik prevence: Mgr. Renáta Bittová, renata.bittova@zsvelkapolom.cz, 725 913 312 linka 24
Speciální pedagog: Mgr. Zuzana Lusková, zuzana.luskova@zsvelkapolom.cz, 725 913 312 linka 13
Kariérový poradce: Mgr. Alexandra Slováková, alexandra.slovakova@zsvelkapolom.cz, 725 913 312 linka 12

Školní vzdělávací programy                                     
Základní škola … Škola pro všechny                         
Mateřská škola … Naše prima školka                        
Školní družina … Školní vzdělávací program školní družiny             
Školní řád základní školy a Školní řád školní družiny k nahlédnutí ve vrátnici ZŠ, Školní řád mateřské školy k nahlédnutí v MŠ a současně všechny řády vyvěšeny na webových stránkách školy.

Údaje z Rejstříku škol a školských zařízení                        
REDIZO: 600 143 392       Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005
IZO, druh školy/zařízení, adresa
107629062      Mateřská škola Velká Polom       U Spořitelny 59
102432759      Základní škola     Velká Polom       Opavská 350
120003813      Školní družina    Velká Polom       Opavská 350
120003821      Školní jídelna     Velká Polom       Opavská 350
102956014      Školní jídelna – výdejna Velká Polom       U Spořitelny 59

Záměry pronájmu na školní rok 2023/2024

Dodatečný zápis do MŠ