Úřední deska

Novinky:

Ředitel školy stanovil úplatu na školní rok 2020/21 takto:
MŠ celodenní pobyt:     300,- Kč/měsíc
MŠ polodenní pobyt:     200,- Kč/měsíc
MŠ denní sazba v červenci a srpnu 2021:     14,- Kč/den
ŠD:      250,- Kč/měsíc

Záměr obce pronajmout víceúčelovou halu ZŠ Velká Polom, obec Velká Polom zde

Záměry k pronájmu místnosti na Základní škole a Mateřské škole Velká Polom zde

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Sídlo:Opavská 350, 747 64 Velká Polom
IČO:750 269 70Právní forma:příspěvková organizace
Organizace je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  spisová značka: Pr 136
Telefon:725 913 312Datová schránka:364mitv
e-mail:zsvelkapolom@zsvelkapolom.czwww stránky:www.zsvelkapolom.cz
Bankovní spojení:ČSOB, č.ú.: 181811565/0300DIČ:CZ 750 269 70
Zřizovatel:Obec Velká Polom, IČ: 003 00 829, Opavská 85, 747 64 Velká Polom
Statutární zástupce:Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy
Kontakty podle pracovišťKontaktní osobae-mailtelefon
Základní školaMgr. Tomáš Olivkareditel@zsvelkapolom.cz724 890 102
Mgr. Kamila Slípkovázastupcereditele@zsvelkapolom.cz725 913 312 linka 22
Mateřská školaBc. Michaela Rychlámsrakosnicek@zsvelkapolom.cz724 121 217
Školní družinaMagdalena Gorpielovámagda.gorpielova@zsvelkapolom.cz725 404 097
Školní jídelnaAlena Vandlíčkovájidelna@zsvelkapolom.cz725 913 401
Školní poradenské pracovištěKontaktní osobae-mailtelefon
Výchovný poradce 1. stupeňMgr. Libuše Galoválibuse.galova@zsvelkapolom.cz725 913 312 linka 29
Výchovný poradce 2. stupeňMgr. Libor Škoplibor.skop@zsvelkapolom.cz725 913 312 linka 29
Školní metodik prevenceMgr. Renáta Bittovárenata.bittova@zsvelkapolom.cz725 913 312 linka 24
Speciální pedagogMgr. Zuzana Luskovázuzana.luskova@zsvelkapolom.cz725 913 312 linka 29
Kariérový poradceMgr. Alexandra Slovákováalexandra.slovakova@zsvelkapolom.cz725 913 312 linka 26
Školní vzdělávací programy   
Základní školaŠkola pro všechny
Mateřská školaNaše prima školka
Školní družinaŠkolní vzdělávací program školní družiny
Školní řád základní školy a Školní řád školní družiny k nahlédnutí ve vrátnici ZŠ, Školní řád mateřské školy k nahlédnutí v MŠ a současně všechny řády vyvěšeny na webových stránkách školy.
Údaje z Rejstříku škol a školských zařízení
Red IZO:600 143 392Datum zápisu do rejstříku:1. 1. 2005
   IZO:Druh školy/zařízení:Místo:Ulice, č.p.
   107629062Mateřská školaVelká PolomU Spořitelny 59
   102432759Základní školaVelká PolomOpavská 350
   120003813Školní družinaVelká PolomOpavská 350
   120003821Školní jídelnaVelká PolomOpavská 350
   102956014Školní jídelna – výdejnaVelká PolomU Spořitelny 59

Dodatečný zápis do MŠ