Druhý projekt

Letošní školní rok má celkem čtyři projektové dny, které provedou žáky vybranými historickými obdobími.

Dne 18. 12. 2008 proběhl na naší škole další projektový den, v tomto školním roce již druhý. Zastřešujícím tématem byla tentokrát Gotika – doba Karla IV. Cílem tohoto dne nebyla snaha naučit děti, co je to gotika nebo kdo byl Karel IV., jako spíše naučit jepracovat s informacemi, umět je aktivně vyhledávat, třídit i zpracovávat, rozvíjet klíčové kompetence k učení, k práci, objevovat a uvědomovat si souvislosti. Snahou učitelů bylo podpořit schopnost žáků spolupracovat, umět se dohodnout, rozdělit si práci, dokázat využít různé schopnosti každého z nich.

Mnohé děti se připravovaly na tento projekt již několik dní předem. Sbíraly informace, pracovaly s různými zdroji – časopisy, encyklopediemi, s moderní výpočetní technikou.

Samotný projektový den začal společným shromážděním na respiriu, kde vedení školy ústy pana ředitele popřálo všem úspěšný den. Školní sbor Paprsek pod vedením paní učitelky Švidrnochové zazpíval pásmo sestavené z melodií známých z filmu Noc na Karlštejně.

Po společném zahájení se žáci rozešli do tříd, kde samostatně zpracovávali zadané úkoly. Učitelé tentokrát vystupovali jen jako rádci, pomocníci. A co se vlastně v jednotlivých třídách dělo?

Hledali jsme dobové hudební nástroje, seznamovali se s dobovou módou, se životem dětí z různých společenských vrstev, vyráběli jsme pečetě na listiny, tvořili jsme vlastní erby, stavěli Karlův most, zakládali universitu, pátrali po soukromém životě Karla IV. a jeho blízkých, proplétali jsme se historií středověkých hradů…. Ti z nás, kdož přímluvce mezi lidem měli, pasováni na rytíře mohli býti…

O všech těchto činnostech bude informovat „gotická kniha“, jejíž listy děti zpracovávaly jako informaci o činnostech, kterými prošly. Mnohá témata se sice opakují, ale jejich zpracování je jedinečné. I když dva dělají totéž, není to totéž. Různá zpracování poukazují na různý pohled na věc – na základě tohoto poznání se děti učí vlastní zkušeností, že odlišnost není „chyba“, naopak, odlišnost, tedy i jiný způsob myšlení, nás všechny obohacuje…

A reakce žáků? Většina je přesvědčena, že se nic neučilo. Ale s rozhovorů s dětmi vyplývá, že získaly a zpracovaly množství informací, mají nové zkušenosti, objevily v sobě nové schopnosti, uvědomují si souvislosti, naučily se lépe spolupracovat. A právě k tomu projektové dny, kdy se děti „neučí a jen si hrají“, slouží.

Naši „gotickou knihu“ si budete moci prohlédnout samozřejmě i vy. Sledujte aktuální zprávy na našich stránkách – včas se dovíte, kde a kdy bude vystavena.