Druhý projektový den – 4. a 5. třída

Den zdraví

Naše exkurze u Hasičského záchranného sboru

13. listopadu jsme navštívili hasičský záchranný sbor v Ostravě – Fifejdách. Seznámili jsme se s prací hasičů, která je velmi obtížná. Podívali jsme se, kde hasiči trénují a připravují se na zásah. Prohlédli jsme si všechna zásahová auta. Zajímavé bylo jejich vybavení, hlavně vyprošťovací potřeby a záchranný člun. Mohli jsme si vyzkoušet i docela těžkou výstroj.
Naše exkurze ke Dni zdraví byla velmi zajímavá.