Druhý projektový den – 6. třída

Den zdraví

V úterý 13. 11. 2007 šestá třída navštívila rehabilitační centrum Hrabyně. Prohlédli jsme si oddělení rehabilitace, například bazén, tělocvičnu, posilovnu atd. . V oddělení ergoterapie jsme viděli pracovní dílny (keramickou, truhlářskou, textilní), které jsou přizpůsobeny lidem odkázaným na pohyb na vozíčku. Uvědomili jsme si, že žít na vozíčku není lehké. Prohlídka RÚ se nám líbila.