Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni, od září byly v naší škole zavedeny elektronické žákovské knížky (ŽK) pro žáky od 3. do 9. ročníku.

Po ověřovacím provozu v měsíci září, podle požadavku některých rodičů žáků I. stupně a na základě doporučení školské rady jsme přistoupili k drobné změně: rodiče žáků ze 3. až 5. ročníku, kteří o to projeví zájem, mohou dostat pro své děti i papírovou žákovskou knížku.

Pokud tedy máte dítě v 1. nebo 2. třídě, má papírovou ŽK,
pokud máte dítě ve 3. až 9. třídě, má elektronickou ŽK a případně i papírovou ŽK (známky jsou vedeny v obou systémech).

Pevně věřím, že zavedení elektronické ŽK bude mít i nadále dobrý ohlas a že vstřícným krokem jsme usnadnili přechod na elektronickou žákovskou i žákům I. stupně a jejich rodičům.