Deváťáci v soudních lavicích

V pátek 7. února jsme navštívili s 9. A naší školy hlavní líčení Okresního soudu v Ostravě-Porubě.

Exkurze proběhla v rámci předmětu výchova k občanství a navazuje na tematický blok Občan a právo. Zde se žáci seznamují s právním řádem České republiky, jednotlivými odvětvími práva, právními normami a předpisy. Vidět na vlastní oči hlavní soudní jednání ve věci krádeže, při níž vznikla škoda nikoli malého rozsahu, pomohlo žákům pochopit fungování jednotlivých složek činných v trestním řízení, průběh jednání nebo rozdíly v činnostech a odpovědnosti soudce, státního zástupce a advokáta.

Soudce a zároveň mluvčí soudu pan Dalibor Zecha se nám věnoval i po vynesení rozsudku. V rámci besedy trpělivě a s nadhledem odpovídal na otázky žáků týkající se nejen právě skončeného líčení, ale také studia práv či morálních aspektů jeho povolání.
Podle pozorování žáků během exkurze a na základě rozhovorů s nimi po jejím skončení mohu konstatovat, že to jistě nebyl promarněný čas. Asi v každém z nás zůstal dlouho živý pohled na vězeňskou eskortu přivádějící obžalovaného a odvádějící odsouzeného. A tak si do života odnášíme jasný názor na to, na kterém místě soudní síně bychom se v budoucnu rozhodně objevit nechtěli.

Libor Škop