Fotografování dětí v MŠ Velká Polom

Sdělujeme rodičům dětí z mateřské školy, že dne 10.3.2008 proběhne fotografování dětí v prostorách MŠ.