Fyzikální soutěže

V tomto školním roce se zájemci z řad žáků 8. B třídy zapojili do fyzikální olympiády. Vítěz školního kola Lukáš Krmelín postoupil do okresního kola, kde se umístil na 6. místě. Žáci 7 . B třídy se zapojili do fyzikální soutěže zvané Archimediáda. Školní kolo úspěšně zvládlo 6 žáků. Do okresního kola postoupila Natálie Václavíková. Zábavnou formou si žáci vyzkoušeli plnění různých úkolů, které úspěšně zvládli a obdrželi pamětní listy a drobné odměny. Všem žákům, kteří se zapojili do těchto akcí, blahopřejeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Hana Žídková