Hradní klání v družině

V březnu a dubnu  probíhalo v naší družině hradní klání o nového hradního pána a hradní paní. Děti plnily  praktické, ale i teoretické  úkoly jako např: hod kroužkem na tyčku, lov ryb, vyzkoušely si zavázat střevíček  nebo vyšít pár křížků, zamířit na cíl a zasáhnout terč, spočítat zvířata v zámecké ZOO nebo orientovat se v pohádkách.
az-100 dumps
az-101 dumps
Fotky k nahlédnutí zde.