INFORMACE k testování od 22.11.2021

Vláda ČR schválila s účinností od 22.11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

  • Testování bude probíhat od 22. listopadu 2021 každé pondělí po dobu platnosti mimořádného opatření.
  • Testování bude vždy v pondělí nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen.
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem, nesmí zpívat , pokud nelze od ostatních osob zajistit odstup 2m, při konzumaci jídla a nápojů musí sedět v lavici a dodržovst rozestup od ostatních osob minimálně 1,5m)
  • Výjimky z povinnosti jsou např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje,atd.

Netestují se děti a žáci s ukončeným očkováním, po prodělání onemocnění Covid 19 v posledních 180 dnech a děti s platným negativním PCR testem.