Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na PZ je:
– negativní test
– žádné příznaky Covid-19.
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na PZ předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněný v posledních 7 dnech.
Testování bude probíhat na naší ZŠ v termínu:
27. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o čtyřleté obory s MZ,   
29. 4. 2021  ve 14:00 pro uchazeče o víceletá gymnázia,
pro náhradní termíny PZ bude probíhat testování uchazečů v termínu 26. – 27. 5. 2021 ve 14:00.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
– dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
-dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
– certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.