INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 1. A 8. LISTOPADU 2021

  • Testování proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Od 1. listopadu dojde ke změně platnosti PCR testů ze 7 dnů na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24.)
  • Žáci, kteří ukončili nařízenou karanténu PCR testem s negativním výsledkem se 1. 11. 2021 netestují !!!
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
  • Všem žákům jsou od 1. 11. 2021 přihlášeny obědy, pokud tedy žák do školy nenastoupí je nutno je odhlásit zasláním zprávy na email jidelna@zsvelkapolom.cz