Informace pro žáky a rodiče 9.ročníku

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku
č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

  • sjednocení termínu pro odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na  1. března v prvním kole přijímacího řízení
  • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
  • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

  • 2 přihlášky
  • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2016
  • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – leden 2017
  • talentové zkoušky – leden 2017
  • v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Celý příspěvek přijímací řízení zde