Inzerát

Chcete uspořádat rodinnou oslavu, společenské setkání či jinou akci podobného druhu?
Prostory, personál i vybavení Školní jídelny při ZŠ Velká Polom jsou Vám k dispozici.
Informace Vám podají:
Ředitel školy Mgr. Tomáš Olivka
tel. 553 770 221, e-mail: zs.velka.polom@volny.cz
Vedoucí školní jídelny paní Alena Vandlíčková
tel.: 553 770 129, e-mail: jidelnavelkapolom@seznam.cz.
Obraťte se na nás, budete spokojeni.