Jak na střední školu

Vycházející žák (žák 9. třídy, žák 5. třídy, který chce studovat na osmiletém gymnáziu nebo žák 7. třídy, který chce studovat na šestiletém gymnáziu) si může podat dvě přihlášky na dvě střední školy (resp. dvě přihlášky na dva nebo jeden obor jedné nebo dvou škol). Naše škola vydá počátkem února 2014 žákům potřebný počet přihlášek s údaji, které vyplňuje škola, další potřebné údaje si doplníte – viz ústní informace žákům.

Proti podpisu rodičů od nás  rovněž v únoru 2014 obdržíte Zápisový lístek, který vyplněný odevzdáte na střední škole, na kterou byl žák přijat a na kterou se rozhodl nastoupit. Zápisový lístek je možné vzít ze střední školy zpátky a předat na jinou školu pouze v případě, že žák byl přijat na jinou školu až na odvolání. Další Zápisový lístek (např. v případě jeho ztráty či poškození) od nás získáte pouze na základě písemného Čestného prohlášení, že původní nebyl použit na žádné střední škole.

Vyplněnou přihlášku na střední školu doručte řediteli střední školy do 15. března 2014.

Využívejte Dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy. Navštivte výstavu Učeň, středoškolák, vysokoškolák, která se koná ve dnech 6. – 7. 12. 2013 na Černé louce v Ostravě. Ptejte se na středních školách, zda jsou zapojeny do některého stipendijního programu. Průběh, podmínky a další údaje okolo přijímacího řízení si zjišťujte na střední škole. Perspektivní obory z hlediska uplatnění na trhu práce jsou dle informací zaměstnavatelů a úřadu práce obory strojní a hutní, stavební, dopravní, elektro a informační technologie. Mnoho potřebných informací najdete v Atlase školství – střední školy 2014/2015 – Moravskoslezský kraj, který žáci obdrželi zdarma od úřadu práce.