Jak na střední školu

Vycházející žák 9.třídy ( žák 5. třídy, který chce studovat na osmiletém gymnáziu) si může podat dvě přihlášky na dvě střední školy. Uchazeči o středoškolské studium podávají přihlášku k přijímacímu řízení ředitelství vybrané školy nejpozději do 15. března 2015.

Naše škola vydá žákům potřebný počet přihlášek s potvrzeným prospěchem žáků, další potřebné údaje si doplní rodiče. POZOR: Naše škola uvádí jako zákonného zástupce otce dítěte, pokud si přejete uvést matku, kontaktujte třídní učitele.                                                                                 Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí. Pokud se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první, pilotního ověřování nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je uvedena jako druhá v pořadí. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť! Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem.

Průběh, podmínky a další údaje okolo přijímacího řízení si zjišťujte na vybrané střední škole. Další informace naleznete na www.cermat.cz,www.msmt.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz.