Jak na střední školu – pro vycházející žáky

Vycházející žák (žák 9. třídy, žák 5. třídy, který chce studovat na osmiletém gymnáziu nebo žák 7. třídy, který chce studovat na šestiletém gymnáziu) si může podat dvě přihlášky na dvě střední školy (resp. dvě přihlášky na dva nebo jeden obor jedné nebo dvou škol).
Naše škola vydá počátkem února žákům potřebný počet přihlášek s údaji, které vyplňuje škola, další potřebné údaje si doplníte – viz ústní informace žákům.
Proti podpisu rodičů od nás obdržíte Zápisový lístek, který vyplněný odevzdáte na střední škole, na kterou byl žák přijat a na kterou se rozhodl nastoupit. Zápisový lístek je možné vzít ze střední školy zpátky a předat na jinou školu pouze v případě, bylo-li úspěšné odvolání proti nepřijetí na jiné škole. Další Zápisový lístek od nás získáte pouze na základě písemného Čestného prohlášení, že původní nebyl použit na žádné střední škole. Vyplněnou přihlášku na střední školu doručte řediteli střední školy do 15. března 2013.
Využívejte Dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy. Ptejte se na středních školách, zda jsou zapojeny do některého stipendijního programu. Průběh, podmínky a další údaje okolo přijímacího řízení si zjišťujte na střední škole.
Perspektivní obory z hlediska uplatnění na trhu práce jsou dle informací zaměstnavatelů a úřadu práce obory strojní a hutní, stavební, dopravní, elektro a informační technologie.
Mnoho potřebných informací najdete v brožuře Kam po základní škole, kterou si žáci 9. tříd zakoupili a kterou pro ně sestavuje Úřad práce Ostrava.
Brožuru najdete na adrese:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips