Jak na střední školu – změna

Podle Zákona č. 472/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012, má vycházející žák právo podat dvě (nikoli tři) přihlášky na střední školy. Zápisový lístek lze použít jen jednou (nikoli dvakrát – nelze ho vzít zpět a dát na jinou školu).   Aktuální podrobnosti  zde