Jak na střední školu

Vycházející žák (žák 9. třídy, žák 5. třídy, který chce studovat na osmiletém gymnáziu nebo žák 7. třídy, který chce studovat na šestiletém gymnáziu) si může podat tři přihlášky na tři střední školy (resp. tři přihlášky na tři, dva nebo jeden  obor jedné, dvou nebo tří škol).
Přihlášku získáte na střední škole nebo koupíte v prodejně SEVT nebo stáhnete z Internetu (naše škola vydá žákům potřebný počet přihlášek s údaji, které vyplňuje škola, další potřebné údaje si doplníte – viz ústní informace žákům).
Základní škola žákovi v pololetí spolu s vysvědčením předá Výstupní hodnocení. V průběhu února předá třídní učitel rodičům proti jejich podpisu také Zápisový lístek, který odevzdáte na střední škole, na kterou byl žák přijat a na kterou se rozhodl nastoupit. Zápisový lístek je možné jednou vzít ze střední školy zpátky a předat na jinou školu. Další Zápisový lístek od nás získáte pouze na základě písemného Čestného prohlášení, že původní nebyl použit na žádné střední škole.
Vyplněnou přihlášku na střední školu doručte řediteli střední školy do 15. března 2011.

Využívejte Dnů otevřených dveří, které střední školy pořádají. Ptejte se na středních školách, zda jsou zapojeny do některého stipendijního programu. Průběh, podmínky a další údaje okolo přijímacího řízení si zjišťujte na střední škole. Perspektivní obory z hlediska uplatnění na trhu práce jsou dle sdělení zaměstnavatalů a úřadu práce obory zahradnické, chemické, strojní a hutní, stavební, dopravní, elektro a informační technologie. Užitečné informace najdete v brožuře Kam po základní škole, kterou si žáci 9. tříd zakoupili a kterou pro ně sestavuje Úřad práce Ostrava. Brožuru najdete na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info