Jak na střední školu

Vycházející žák (žák 9. třídy, žák 5. třídy, který chce studovat na osmiletém gymnáziu, nebo žák 7. třídy, který chce studovat na šestiletém gymnáziu), si může podat tři přihlášky na tři střední školy (resp. tři přihlášky na tři obory jedné nebo více škol).
Přihlášku získáte na střední škole nebo koupíte v prodejně SEVT v centru Ostravy nebo stáhnete z Internetu.  Přihlášky získáte také od třídní učitelky.
Základní škola žákovi v pololetí spolu s vysvědčením předá Výstupní hodnocení a Zápisový lístek, který odevzdáte na střední škole, na kterou byl žák přijat a na kterou se rozhodl nastoupit.  Zápisový lístek je možné jednou vzít ze střední školy zpátky a předat na jinou školu.
Přihlášku na střední školu doručte řediteli střední školy do 15. března 2010. Na základní školu dejte přihlášku k vyplnění třídní učitelce do konce února.