Školní jídelna

Při sestavování jídelního lístku přísně hlídáme doporučenou spotřebu cukrů, tuků, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce. Konceptem zdravého stravování není tedy pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhodnocuje. Vaříme moderně a udržujeme si vysoký hygienický standard. Jídla připravujeme z větší části v konvektomatech, které  umožňují vaření v páře, smažení na minimálním množství tuků a to vše šetrně tak, aby se v potravinách uchovalo co nejvíce vitamínů  a minerálů.

Upozornění pro rodiče – stravování žáků v době jejich nemoci
Dle školského zákona č.561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 ods.9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní, první den nemoci si odnese rodič stravu v jídlonosiči. Další dny si stravu odhlásí, jinak by musel doplatit veškeré náklady .
Vysvětlení pro rodiče k cenám stravného dle věku.
Dle přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb. jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

Informace ke stravnému  – od 1.4. 2023

Mateřská škola
2 – 6 let celodenní stravování: 45,00 Kč          plná cena 90,00 Kč
2 – 6 let polodenní stravování: 36,00 Kč          plná cena 74,00 Kč
7  let celodenní stravování: 47,00 Kč               plná cena 92,00 Kč

Základní škola
děti 6 – 10 let: 32,00 Kč            plná cena 61,00 Kč
děti 11 -14 let: 35,00 Kč           plná cena 66,00 Kč
od 15 let: 38,00 Kč                   plná cena 70,00 Kč

Způsob placení stravného

   ZMĚNA !!!  od 1.10.2021 platba inkasem 

        Povolení inkasní platby zadejte ve prospěch účtu 181811426/0300

        Inkasní platbu povolte ve výši 800,-Kč na jedno dítě v ZŠ a 1000,- Kč na jedno dítě v MŠ. Inkaso bude probíhat vždy k 15. dni daného měsíce.

        Potvrzení  z banky o povolení inkasa je nutno zaslat na email jidelna@zsvelkapolom.cz

         pozn. V případě, že jste platiti stravné trvalým příkazem, je nutné tento zrušit.

 

Odhlašování stravného
Pokud žák onemocní, je možno si vyzvednout jídlo do jídlonosičů pouze první den začátku nemoci. Další dny musí rodiče obědy odhlásit. Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné (vyhl. MŠMT č. 69/2004 o škol. stravování).
Odhlášení  obědů je možné nejpozději jeden den dopředu pouze do 9 hodin.

  1. webové stránky strava.cz
  2. emailem jidelna@zsvelkapolom.cz
  3. telefonicky na čísle 725 913 401

Výdej obědů

Vstup do školní jídelny pro všechny strávníky je přes hlavní vchod základní školy.
Stravu do nosičů  se vydává od 11:00 do 11:15 hodin. Pro cizí strávníky vydáváme v době od 10:45-11:15 hodin.
Obědy pro žáky školy a zaměstnance vydáváme v době od 11:25-13:45 hodin.

Stravování cizích strávníků

Školní jídelna nabízí stravování pro cizí strávníky. Ti mají možnost sníst oběd ve školní jídelně v době 10:45 – 11:15. Opustit školní jídelnu musí nejpozději v 11:15.
Cena obědu:
Cizí strávníci – jídlonosiče – osobní odběr: 82,00 Kč (včetně 15 % DPH)
Cizí strávníci s rozvozem: 91,00 Kč (včetně 15 % DPH)
Cizí strávníci – oběd ve školní jídelně: 82 Kč (včetně DPH 15 %) 
Cizí strávníci dostávají oběd do jídlonosičů s tím, že jeden přinášejí čistý a druhý naplněný obědem si odnášejí domů.