Kariérní poradenství

Ve středu 10. 3. 2010 absolvují žáci osmých tříd půldenní besedu na Informačním poradenském středisku pro volbu a změnu povolání  Úřadu práce  Ostrava. Tradiční akce je součástí přípravy dětí na zodpovědnou volbu budoucího povolání.