Keramický kroužek

Každé pondělí od 14.00 hodin bude i v letošním školním roce pracovat keramický kroužek. Děti budou výtvarně tvořit keramické výrobky pod vedením paní učitelky Mgr. Naděždy Branžovské a Mgr. Gabriely Vrťové a paní vychovatelky Magdalény Gorpielové.