Krabice od bot

Letos jsme se na 2.stupni rozhodli, že se zúčastníme charitativní akce „Krabice od bot“, kterou pořádá Diakonie ČCE. Během této akce, jejíž 12. ročník se letos konal, se vybere 50 000 dárků – ty se rozdají dětem ze sociálně slabých rodin. Naše škola do této sbírky přispěla 33 dárky, které vybraly a zabalily jednotlivé třídy spolu se svými třídními učiteli. Chtěli bychom moc poděkovat rodičům a dětem za to, že do této akce přispěli. Dárečky se v pátek 2.12. odvezly na sběrné místo a my věříme, že pod vánočním stromečkem udělají radost 33 dětem, které tak díky nám budou mít o trošku veselejší Vánoce.

Velký dík patří také paní učitelce Michaele Friedecké, která celou akci na naší škole zorganizovala a zajistila odvoz krabic s dárečky.