Lyžařský výcvikový kurz

LVK pro žáky především osmých a sedmé třídy se koná ve dnech 24. 1. – 29. 1. 2010 v Jeseníkách. Kurz pro žáky organizuje Mgr. Jan Šrajer, učitel tělocviku.