Malování kraslic

mix.jpg Dne 18. března, v prostorách MŠ budou děti spolu s rodiči malovat kraslice. Akce začíná v 16:00 hod. S sebou prosím přineste vyfouknutá a obarvená vejce.
Všichni rodiče jsou srdečně zváni.