Maškarní rej dětí ve Velké Polomi

V neděli 24.února 2008 odpoledne se v sále Sokolovny uskutečnil dětský maškarní rej. Masky byly velmi krásné, rozmanité a nápadité. Odpolednem nás provázel p.Stuchlík se svou divadelní společností

„Zlatý klíč“, který si připravil pro děti zajímavý program složený z hudby, z veselého povídání, z různých úkolů a soutěží. Na maškarním reji nechyběla ani tradiční tombola a ruleta s velkým množstvím pěkných cen. No a komu vyhládlo, mohl navštívit stánek, kde naše milé maminky z občanského sdružení připravily občerstvení. Maškarní rej se vydařill a určitě se líbil nejen dětem, které se pořádně vydováděly, ale i rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům. Děkujeme kolektivu MŠ ve Velké Polomi a Obč.sdružení rodičů při MŠ ve Velké Polomi za veselé a příjemné odpoledne.

Fotky můžete shlédnout zde nebo ve fotogalerii.