Matematická soutěž

Dne 15. 2. 2011 proběhla na naší škole matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 6.- 8. tříd. Žáci řešili během 60 minut 15 úloh. Úspěšným řešitelem je žák, který vyřeší 9 a více úloh.
Z 6. tříd se soutěže zúčastnilo 18 žáků, ze 7. tříd 17 žáků a z 8. třídy 14 žáků.
Úspěšní řešitelé jsou tito žáci:
 6.tř.: Hablawetzová Anna 10 b., Krmelín Lukáš 9 b.
 7.tř.: Faruzel Vojtěch 15 b., Beinhauerová Renáta 10 b., Hošková Barbora 10 b.
 8.tř.: Foltys Filip 10 b., Fürstová Alžběta 9 b.
 Úspěšným řešitelům blahopřejeme
.