Mateřská škola Velká Polom


NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA U RÁKOSNÍČKA

 

 
 
 
 
 
 
ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
zřizovatel:  Obec Velká Polom
 
adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
                 Opavská 350, 747 64 Velká Polom
telefon: 725 913 312 / 31 – Myšky
                                     32 – Žabky
                                     33 – Motýlci
email: michaela.rychla@zsvelkapolom.cz
 
Výše školného na školní rok 2022/2023
– celodenní vzdělávání v MŠ: 400 Kč/měsíc
– pobyt 4 hod. denně nebo 5 dnů v měsíci: 266 Kč/měsíc
– denní sazba v červenci a srpnu: 19 Kč/den
 

AKTUALITY

19.5.2022 Sportovní den trochu jinak aneb Velká Polom Race 2022. Akce se uskuteční na zahradě MŠ od 16.30 hod. 

Projektový den „Malý fyzik“ se bude konat 25.5.2022 ve fyzikárně v ZŠ. Projekt je určen pro předškoláky a bude trvat od 9-11 hod. 

Den otevřených dveří
 
Přijďte se seznámit s prostředím mateřské školy a zahrady, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy. Rádi Vám zodpovíme otázky ohledně vzdělávání i stravování. Den otevřených dveří proběhne ve středu 25.5.2022 od 14.30 do 17.00 hod.
 
Uzavření MŠ během letních prázdnin
 
MŠ bude uzavřena od 11.7.2022 do středy 17.8.2022. Prosíme rodiče, aby docházku svých dětí nahlásili do 17.6.2022! Po tomto termínu již nelze děti přihlašovat!
 
 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Zástupce ředitele pro MŠ :

Bc. Michaela Rychlá

Učitelky:

Bc. Helena Dvořáčková
Bc. Gabriela Hablawetzová
Martina Boleslavská
Michaela Feixová
Eva Žídková

Asistent pedagoga:

Alena Neuvirtová

Provozní zaměstnanci:

Karin Londýnová
Petra Kašparová

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V NAŠÍ MŠ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může dítě zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může dítě zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přezky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více)
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Kartáček na zuby- děti, které si zuby čistit chtějí
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, je pak při jejich založení složité ji při odchodu hledat. Děti si ale  mohou nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí den předem do 9 hodin na webových stránkách www.strava.cz nebo do 9 hodin ve školní jídelně na telefonním čísle 725 913 401.

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze pouze první den nemoci vydat oběd do jídlonosiče. Ostatní neodhlášené  dny nemoci nebo nepřítomnosti dítěte budou účtovány plnou cenou bez ohledu na to, jestli jste stravu odebrali či nikoliv.

 

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Akce budou probíhat, pouze pokud to vládní protiepidemiologická opatření umožní. O akcích vás budeme informovat měsíčně v aktualitách.

Leden

27. 1. 2022 maškarní plesy v jednotlivých třídách v MŠ. Spolek dodá papírové škrabošky, které si děti vystřihnou a vybarví.

Únor

24. 2. 2022 pořádá Zapsaný Spolek při MŠ masopustní průvod masek naší obcí. Rodiče budou informování v MŠ letákem.

Březen

Projektový den v MŠ- zatím bez termínu

Projektový den pro předškoláky „ Šikovné ručičky“ – zatím bez termínu

Vítání jara- akce MŠ a Spolku, zatím bez termínu. Odpoledne s rodiči.

Divadlo – 9. 3. 2022 – Zimní zpívánky- akce odložena z ledna 2022, cena za dítě 55 Kč

Divadlo – 30. 3. 2022 – Pohádka o Koblížkovi, maňáskové divadlo, cena za dítě 60 Kč

Duben

Divadlo Ententýky – 12. 4. 2022- Velká detektivní pohádka, cena za dítě 60 Kč

Velikonoční plotovky – tvoření velikonočních výrobků- učitelky s dětmi v MŠ a následný prodej.

Pokusy v MŠ 26. 4. 2022 – výchovně vzdělávací program pro děti- „Sopkohraní“ – cena za dítě 60 Kč.

Čarodějnický den – 29 . 4. 2022 v dopoledních hodinách na zahradě MŠ, program pro děti s učitelkami MŠ bez rodičů.

Čarodějnická stezka- pro rodiče a děti pořádaná Zapsaným Spolkem, konkrétní termín bude uveden.

Projektový den pro předškoláky „ Šikovné ručičky“ ve spolupráci se žáky ZŠ. Zatím bez termínu.

Květen

Besídky ke Dni Matek – zatím bez termínu a formy

Sportovní den- zatím bez termínu, na zahradě MŠ, odpoledne s rodiči.

Kouzelník Aleš Krejčí- 19. 5. 2022 „ Čarování se zvířátky“, cena za dítě 50 Kč

Loutkové divadlo- 31. 5. 2022, pohádka O Bajajovi, cena za dítě 40 Kč

Červen

Dětský Den – termín zatím neuveden, akce Spolku a MŠ, odpoledne s rodiči.

Agentura ARCAM – 14. 6. 2022, program Kravička a její kamarádi, cena za program na třídu 750 Kč, postupně se v dopoledních hodinách vystřídají všechny 3 třídy

Rozloučení s předškoláky – 22. 6. 2022- odpoledne s rodiči na zahradě MŠ.

Výlet I- celá MŠ – 8. 6. 2022 – do Sosnové na Vitaminátor. Ceny budou upřesněny po výletě.

Výlet II – předškoláci- 15.6. 2022 na záchrannou stanici do Bartošovic s programem pro děti s názvem „ Živá příroda“. Ceny budou upřesněny po výletě.

DEN U NÁS U RÁKOSNÍČKA

6.30 – 7.00
Scházíme se všichni ve třídě Myšek
7. 00 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
Do 8.00
Přicházejí děti s povinnou předškolní docházkou.
8.30 – 9.20
Hygiena, svačí jednotlivé třídy za sebou ( Motýlci, Žabky, Myšky )
8.45 – 10.00
Řízená činnost podle Třídních vzdělávacích programů v jednotlivých třídách
9.45 – 11.30
Pobyt venku
11.30 – 12.30
Hygiena, obědvají jednotlivé třídy za sebou, některé děti odcházejí po obědě domů
Do 12.00
Povinná předškolní docházka u předškoláků
12.00 – 14.00
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka
14.15- 15.00
Hygiena, svačinka
15.00 – 16.30
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

V naší MŠ pracujeme podle  ŠVP “ Svět kolem nás je plný krás“

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ   ROK 2020/21

MOTÝLCI   –   „S motýlkem za tajemstvím květů“
ŽABKY     –      „Putování se sluníčkem „
MYŠKY – „Jedna, dva tři, čtyři, pět s pohádkou poznáváme svět “ 

FOTOGALERIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

O mateřském školství se začíná v naší vesnici, Velká Polom, hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná “ Jubilejní škola“ a provoz v ní byl zahájen 28.července 1918. Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady, spojené se řízením a provozem mateřské školy, uhradila zčásti Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.Znovu byla otevřena v roce 1939 a v roce 1941 byla opět uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulkua o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.Škola se stěhovala do několika budov ve vesnici. K 1.12. 1995 byla umístěna do bývalé budovy ZUŠ Velká Polom s kapacitou 48 dětí.K 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a Horní Lhota.Na podzim roku 2010 se započalo se stavbou nové školy, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24. května 2011 odpoledne, se MŠ stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59 do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno, 25. května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ U Rákosníčka.Stará budova MŠ, na ulici Opavská 59, byla přejmenována na MŠ Pastelka. Během prázdnin byla zrekonstruována a její dveře se otevřely k 1. září 2011 pro dalších 20 dětí a ke 3. září 2012 byla pro další zájem vybudována ještě jedna třída pro dalších 20 dětí. K 30. červnu 2017 byla MŠ Pastelka zrušena a od té doby máme v obci pouze jedinou MŠ U Rákosníčka s kapacitou 72 dětí.