Mateřská škola Velká Polom


NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA U RÁKOSNÍČKA

 

 
 
 
 
 
 
ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
zřizovatel:  Obec Velká Polom
 
adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
                 Opavská 350, 747 64 Velká Polom
telefon: 725 913 312 / 30 – Zástupce pro Mš Bc. Michaela Rychlá
                                     31 – Myšky
                                     32 – Žabky
                                     33 – Motýlci
email: michaela.rychla@zsvelkapolom.cz
 
Výše školného na školní rok 2023/2024

–       celodenní pobyt                                                         400 Kč / měsíc

–       polodenní pobyt, nebo 5 dnů v měsíci                  266 Kč / měsíc

–       MŠ denní sazba při omezení provozu                    19 Kč / den

 

AKTUALITY 

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024

proběhne  3.5.2023 od 8.30 hod. – do 16.00 hod.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, která je ke stažení na webových stránkách školy www.zsvelkapolom.cz ( viz. záložka Mateřská škola – Mateřská škola Velká Polom – Přijímací řízení ) nebo  k vyzvednutí osobně v MŠ. Zároveň si můžete stáhnout a vyplnit i evidenční list a ostatní tiskopisy.

Součástí žádosti o přijetí je i potvrzení o očkování dítěte od lékaře.

Kritéria pro přijetí do MŠ naleznete na webových stránkách školy, nebo na vstupních dveřích MŠ.

Návštěva knihovny – 6.4..2023 – Motýlci

                                  30.3.2023 – Myšky

13.4.2023 – Vítání jara – společně vyprovodíme zimu, přivítáme jaro, probudíme broučky, ptáčky, včelky…  Začátek v 16.30 hod. S sebou hrníček na čaj.

Zápis dětí do 1. třídy proběhne 4.4.2023 od 15.00 – 18.00 hod

20.4.2023 Projektový den v MŠ „Naše zahrádka“

 
 
 
 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Zástupce ředitele pro MŠ :

Bc. Michaela Rychlá

Učitelky:

Bc. Helena Dvořáčková
Bc. Gabriela Hablawetzová
Bc. Martina Boleslavská
Michaela Feixová
Eva Žídková

Asistent pedagoga:

Alena Neuvirtová

Provozní zaměstnanci:

Karin Londýnová
Petra Kašparová

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V NAŠÍ MŠ

Logohrátky – každou středu od 15.30 – 16.15 hod.  pod vedením klinické logopedky Mgr. Veroniky Bakešové

Angličtina – každé úterý od 15.30 – 16.15 hod. pod vedením lektorky Viktorie Slípkové

Projektové dny  ve spolupráci se ZŠ „ Šikovné ručičky“

Již několikátý rok pořádáme s učiteli a žáky druhého stupně ZŠ společné projektové dny v dílnách ZŠ. Projekt s názvem “ Šikovné ručičky“ je zaměřen na výrobu společných výrobků z různých materiálů jako papír, dřevo, látky a jiné. Děti se učí novým postupům, seznamují se s prostředím dílen a jejich vybavením. Vede děti k tvůrčímu tvoření, rozvíjení jemné motoriky, vytváří se vztahy se staršími spolužáky. Starší děti vedou mladší k bezpečnosti, pomáhají jim s výrobou, motivují je. Vytvořený výrobek si děti z MŠ odnášejí domů. Projektový den míváme většinou 5x za školní rok, vždy po domluvě s učiteli druhého stupně ZŠ.

Projektový den „ Malý chemik“

Jednou ročně společně s učiteli chemie a žáky druhého stupně ZŠ pořádáme projektový den s názvem „ Malý chemik“. Děti za spolupráce starších žáků provádějí pokusy v chemické učebně ZŠ. Seznámí se s prostředím chemické laboratoře, jejím vybavením, s tím, jak mohou jednotlivé prvky reagovat s jinými. Děti vždy pracují pouze s bezpečným materiálem a jsou poučeny předem o bezpečnosti chování během projektu.

 Projektový den ve spolupráci se ZŠ „ Předškoláci na zkušené“

Již tradičně pořádáme s učitelkami prvního stupně projektový den „ Předškoláci na zkušené“.Po domluvě s jednotlivými učitelkami trvá projekt  den nebo i více dnů. Děti navštěvují ZŠ vždy dopoledne .  Projekt  je zaměřen na předškolní přípravu dětí, které budou v následujícím školním roce navštěvovat první třídu. Vede je vždy učitelka, která je bude v první třídě učit. Děti se seznámí s prostředím školy, družiny a hlavně s prostředím třídy. Vyzkouší si, jak takový výuka vypadá a co je čeká. Cílem projektu je připravit děti  hravou formou na vstup do základní školy, navázání komunikace s dětmi a jejich budoucí učitelkou a s prostředím ZŠ.

Letní olympiáda

Další naše spolupráce se ZŠ je společné uspořádání letní olympiády v červnu na školní zahradě. Děti všech věkových kategorií od nejmladších v MŠ po nejstarší v ZŠ plní sportovní úkoly na stanovištích. Vyzkouší si  dispiclíny letních olympijských her jako skok do dálky, skok do výšky, hod kriketovým míčkem, běh na kratší i dlouhou vzdálenost a jiné. Děti spolupracují, je jim vždy určen mentor- starší kamarád, který se o mladšího po dobu olympiády stará. Projekt je zaměřen na rozvíjení zdravého životní stylu, chce vést děti k lásce ke sportu a rozvíjí u nejmladších hrubou motoriku.

Hračkový den

Jednou za dva měsíce pořádáme v jednotlivých třídách „Hračkový den“. V tento den si mohou děti přinést hračky ze svých dětských pokojíčků, pochlubit se a pohrát si dopoledne se svými hračkami a kamarády.Hračky by neměly být příliš malinké, ani příliš velké. Paní učitelky uvítají i hračky, které nejsou zvukové.

Poznáváme okolí naší vesnice

Během měsíce května a června pořádáme pěší túry s dětmi do okolí naší vesnice. Navštěvujeme blízké lesy, ale i vesnice, kde navštěvujeme kamarády z okolní školek. Cíle akce je nejen poznat okolní přírodu, její krásu, která nás obklopuje, ale také vést děti k delším procházkám a turistice jako takové.

Akce se Zapsaným Spolkem

Od září do června pořádáme společně se Zapsaným Spolkem při MŠ odpolední akce pro rodiče a děti:

Drakiáda

Halloween

Uspávání broučků

Adventní dílničky

Maškarní ples

Vítání jara

Velikonoční dílničky

Čarodějnický den

Sportovní den

Dětský den

Rozloučení s předškoláky

 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

 • Oblečení do třídy, které si může dítě zašpinit.
 • Oblečení na ven, které si může dítě zašpinit (tepláky). Podporujeme hry s přírodninami a s přírodním materiálem jako je písek, kamínky, hlína atd. Chodíme si hrát na zahradu, na louku, do lesa.
 • Přezůvky – nejlépe papuče, nebo obuv s pevnou patou, nazouváky nebo crocsy ne! Pokuste se zvolit takové papuče, které si umí samy obout. Pokud mají přezky nebo tkaničky nezvládnou to, vždy potřebuje paní učitelku, i když by to rády dokázaly, jako ostatní děti.
 • Jedno náhradní oblečení (dle potřeby i více)
 • Pyžamko – děti, které spí.
 • Kartáček na zuby- děti, které si zuby čistit chtějí
 • Pohodlnou obuv na ven, když je mokro doporučujeme gumáky.
 • Děti nepotřebují do školky nosit hračky, je pak při jejich založení složité ji při odchodu hledat. Děti si ale  mohou nosit hračku na spaní, nebo svůj oblíbený polštářek.

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Odhlašování a přihlašování stravy se provádí den předem do 9 hodin na webových stránkách www.strava.cz nebo do 9 hodin ve školní jídelně na telefonním čísle 725 913 401.

V případě, že dítě náhle onemocní a není odhlášené, lze pouze první den nemoci vydat oběd do jídlonosiče. Ostatní neodhlášené  dny nemoci nebo nepřítomnosti dítěte budou účtovány plnou cenou bez ohledu na to, jestli jste stravu odebrali či nikoliv.

 

O CO SE SNAŽÍME

 • zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem
 • respektujeme individualitu dítěte
 • upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte
 • vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
 • propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti
 • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa
 • nacházíme odpovědi na otázky dětí
 • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí
 • uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
 • využíváme dětské spontánnosti a nápodoby
 • vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci
 • dbáme na bezpečí dětí
 • dbáme na dodržování pravidel

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Září

5.9.2022 – Schůze se Zapsaným spolkem při MŠ

Říjen

10.10 2022 – divadlo Letadlo

24.10.2022 – Projektový den – Mláďátka na statku (Motýlci a Žabky)

25.10.2022 – Projektový den – Mláďátka na statku (Myšky)

Drakiáda – zatím bez termínu

Listopad

1.11.2022 – Halloweenské dýňování

1.11.2022 – Halloweenské dopoledne na třídách (dovádění v kostýmech)

2.11.2022 – Vánoční fotografování dětí

3.11.2022 – Divadlo herce Ivana Urbánka

15.11.2022 – Divadlo Ententýky 

26.11.2022 – Rozsvěcování obecního vánočního stromu

Uspávání broučků – zatím bez termínů

Po celý měsíc listopad bude probíhat soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu. Vyhodnocení a rozdání cen bude 25.11.2022.

Prosinec

5.12.2022 – agentura Prcka Pepina – Mikulášská pohádka

6.12.2022 – Andělsko-čertovský den na třídách

20.12.2022 – Ježíšek v MŠ

22.12.2022 – Vánoční zpívánky a koledy

Adventní dílničky – zatím bez termínu

Leden

6.1.2023 – Divadlo Dana Taraby

18.1.2023 – Kouzelná dopravní školička

Sněhohrátky – zatím bez termínu

Únor

7.2.2023 – Divadlo Pepina Prcka – pohádka „Český Pepa“

26.2.2023 – Maškarní ples v Dolní Lhotě

Březen

2.3.2023 – Bombónkové pokusy s paní Gluchovou

Projektový den v MŠ – 20.4.2023 – Naše zahrádka

Šikovné ručičky – zatím bez termínu

Návštěva knihovny – 16.3.2023 – Myšky

                                  30.3.2023 – Motýlci

14.3.2023 – Zpívánky v ZOO – pan Čapčuch

23.3.2023 – letiště Mošnov – projektový den pro předškoláky

23.3.2023 – Vajíčkování aneb velikonoční dílničky

30.3.2023 – Vítání jara

Duben

4.4.2023 divadlo Ententýky – pohádka „O Budulínkovi“

5.4.2023 – focení dětí s jarní tématikou

12.4.2023 – divadlo Letadlo – pohádka „Výprava za medvědem“

18.4.2023 – výstava exotických zvířat

28.4.2023 – Čarodějnický den v MŠ

29.4.2023 – Pálení čarodějnic

Návštěva policejní stanice ve Velké Polomi – zatím bez termínu

Šikovné ručičky – projektový den pro předškoláky – zatím bez termínu

Květen

Besídky ke Dni Matek – zatím bez termínu

Sportovní den – zatím bez termínu

10.5.2023 – Divadlo V batohu – pohádka „Kašpárek a čarodějnice“

23.5.2023 – Divadlo Modrý Slon – pohádka „Klauni v cirkuse“

24.5.2023 – výlet ZOO Ostrava

25.5.2023 – Projektový den „Malý chemik“

Červen

Dětský den – zatím bez termínu

6.6.2023 – foto na společné třídní fotky

8.6.2023 – Výlet do Chlebovic na včelí farmu

19.6.2023 – Rozloučení s předškoláky

21.5.2023 – Olympiáda

24.6.2023 – Medobraní

 

DEN U NÁS U RÁKOSNÍČKA

6.30 – 7.00
Scházíme se všichni ve třídě Myšek
7. 00 – 8.30
Děti přicházejí do MŠ, povídáme si, hrajeme si, věnujeme se dětem individuálně. Některé činnosti už směřujeme k týdennímu tématu, činnosti jsou částečně řízené, řízené i spontánní.
Do 8.00
Přicházejí děti s povinnou předškolní docházkou.
8.30 – 9.20
Hygiena, svačí jednotlivé třídy za sebou ( Motýlci, Žabky, Myšky )
8.45 – 10.00
Řízená činnost podle Třídních vzdělávacích programů v jednotlivých třídách
9.45 – 11.30
Pobyt venku
11.30 – 12.30
Hygiena, obědvají jednotlivé třídy za sebou, některé děti odcházejí po obědě domů
Do 12.00
Povinná předškolní docházka u předškoláků
12.00 – 14.00
Převlékání, odpočinek, klidové aktivity
Vstávání, převlékání, pohybová chvilka
14.15- 15.00
Hygiena, svačinka
15.00 – 16.30
Hry a činnosti dle výběru dětí. Děti odcházejí domů

V naší MŠ pracujeme podle  ŠVP “ Svět kolem nás je plný krás“

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ   ROK 2022/23

MOTÝLCI   –  „Veselý rok se skřítkem Barvínkem“
ŽABKY     – „Myšičko myš, pojď ke mně blíž – mateřskou školičkou s žabkou a písničkou „
MYŠKY –  „Královské putování s rytíři a princeznami“

FOTOGALERIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

O mateřském školství se začíná v naší vesnici, Velká Polom, hovořit už v době Rakouska, kdy zde byla otevřena takzvaná “ Jubilejní škola“ a provoz v ní byl zahájen 28.července 1918. Byla pojmenována Školou pátera Kazimíra Tomáška, zdejšího faráře. Finanční náklady, spojené se řízením a provozem mateřské školy, uhradila zčásti Matice Opavská a zbytek obec z rozpočtových prostředků. Jako učitelka v té době zde pracovala Berta Balcarová, provdaná Šrámková.K 1. září 1920 již provoz nepokračoval, zřejmě z nedostatku finančních prostředků. Ke cti naší vesnice a zakládajících členů první mateřské školy ve Velké Polomi je třeba uvést, že byla v našem regionu mezi prvními, a to na osmém místě.Znovu byla otevřena v roce 1939 a v roce 1941 byla opět uzavřena. V roce 1950 byla zřízena formou žňového útulkua o mateřské škole můžeme hovořit od roku 1951.Škola se stěhovala do několika budov ve vesnici. K 1.12. 1995 byla umístěna do bývalé budovy ZUŠ Velká Polom s kapacitou 48 dětí.K 1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu, který tvořila ZŠ Velká Polom, MŠ Velká Polom a Horní Lhota.Na podzim roku 2010 se započalo se stavbou nové školy, která se stala součástí areálu ZŠ Velká Polom. Na jaře, 24. května 2011 odpoledne, se MŠ stěhovala ke zkušebnímu provozu z budovy na ulici Opavská 59 do nové budovy s kapacitou 72 dětí. Ráno, 25. května 2011, už byly děti vítány v nové budově MŠ U Rákosníčka.Stará budova MŠ, na ulici Opavská 59, byla přejmenována na MŠ Pastelka. Během prázdnin byla zrekonstruována a její dveře se otevřely k 1. září 2011 pro dalších 20 dětí a ke 3. září 2012 byla pro další zájem vybudována ještě jedna třída pro dalších 20 dětí. K 30. červnu 2017 byla MŠ Pastelka zrušena a od té doby máme v obci pouze jedinou MŠ U Rákosníčka s kapacitou 72 dětí.