Mikulášská besídka

Ve čvrtek 6.12.2007 v 17 hod. se uskuteční v Kulturním středisku ve Velké Polomi „Mikulášská besídka“. O bohatý program se postarají děti z Mateřské školy ve Velké Polomi pod vedením svých učitelek. Na besídce proběhne vyhlášení vítězů soutěže „O nejkrásnější zvoneček“, které se účastní děti MŠ se svými rodiči.
Na závěr přijde Mikuláš s čertem a andělem.

Tímto všechny srdečně zveme.

Kolektiv MŠ ve Velké Polomi