Činnost MŠ ve Velké Polomi ve školním roce 2008/2009

Vážení rodiče,

vítáme Vás v novém školním roce 2008/2009 a přejeme mnoho zdaru a úspěchů. Rádi bychom Vás seznámili s činností MŠ ve Velké Polomi v tomto novém školním roce.

V naší MŠ vytváříme projekty, v nichž se snažíme děti zaujmout, vtáhnout do dění, aby ony samy byly aktéry, aby nejen viděly a slyšely, ale také „ochutnaly, osahaly si, očichaly“ – zkrátka vnímaly všemi smysly a vše prožívaly. Život na vesnici nám to umožňuje téměř ve všech oblastech. V oddělení tří až čtyřletých dětí (I.oddělení) pracujeme podle projektu „Rok s kocourem Matyáškem“, který s dětmi poznává svět, spolu s dětmi roste, až je z něho na konci školního roku dospělý, silný a rozumný kocour. V oddělení pěti až šestiletých dětí (II.oddělení) pracujeme podle projektu „Rok s šaškem Vaškem“, se kterým děti objevují neznámý dospělácký svět.

V rámci výchovného programu nabízíme:

1) anglický jazyk – každé úterý od 14.45 hod. do 15.30 hod. v MŠ. Začínáme 7.října 2008. Angličtinu budou vyučovat zkušení lektoři z „Rytmik s.r.o.“ z Ostravy.

2) gymnastika – začínáme 30.září 2008 v 7.45 hod. Cvičení vedou zkušené lektorky z Gymnastického klubu-Špičková z Opavy.

3) plavání – začínáme na jaře roku 2009. Plavání bude probíhat v Kravařích. Určeno pouze pro budoucí prvňáčky.

Mimo výchovný program nabízíme logopedii v Základní škole ve Velké Polomi pod vedením paní Komínkové (informace na telefonním čísle: 777 883 923).

Dále se snažíme o těsnou spolupráci s rodiči a daří se nám práce s výborem Občanského sdružení rodičů (OSR).

Připravujeme:

září/2008 – akce „Jede, jede poštovský panáček – 1.část“. Akci pro nás připravila Česká pošta, s.p., pobočka ve Velké Polomi.

říjen/2008

1) dne 15.října 2008 v 10.15 hod v Kulturním středisku ve Velké Polomi vystoupí loutkové divadlo Berušky, které sehraje představení s názvem „Hříbečková pohádka“. Tímto zveme i maminky s dětmi, které do MŠ nechodí. Vstupné cca 25,- Kč.

2) dne 17.října 2008 v 16.30 hod. akce „Uspávání zvířátek“ ve spolupráci s OSR

3) akce „Jede, jede poštovský panáček – 2.část“, „Hrajeme si na pošťáky“ – pro děti II.oddělení

4) OSR připravuje tradiční „Burzu dětského oblečení“, která se uskuteční dne 6. a 7.října 2008 v v Kulturním středisku ve Velké Polomi

O dalších akcích a činnostech v MŠ budete informováni průběžně a včas.

Za kolektiv MŠ ve Velké Polomi Eva Válková, vedoucí učitelka