Nabídka kurzů angličtiny pro žáky i dospělé

1. Angličtina pro děti I. stupně ZŠ pod vedením rodilého mluvčího
 Lektor: Lee Hawes, tel.: 774 024 696, e-mail: haweslee@hotmail.com
 Kroužek probíhá každé pondělí v učebně 2.06 ZŠ v době od 16:00 do 16:45
 1. pololetí: říjen až leden
 2. pololetí: únor až květen
 Cena kurzu za jedno pololetí je 1.300 Kč
  
 2. Angličtina pro děti II. stupně ZŠ pod vedením rodilého mluvčího
 Lektor: Lee Hawes, tel.: 774 024 696, e-mail: haweslee@hotmail.com
 Kroužek probíhá každou středu v učebně 2.06 ZŠ v době od 15:00 do 15:45
 1. pololetí: říjen až leden
 2. pololetí: únor až květen
 Cena kurzu za jedno pololetí je 1.300 Kč
 
3. Angličtina pro dospělé pod vedením rodilého mluvčího
 Lektor: Lee Hawes, tel.: 774 024 696, e-mail: haweslee@hotmail.com
 Kroužek nebyl zahájen z důvodu nenaplněnosti, ale v případě zájmu je možné kroužek otevřít.
 Hodiny lze mít individuálně i ve skupině, cena za individuální hodinu je 250 Kč, při skupině cena dohodou s lektorem.
 
 V případě zájmu o kroužky kontaktujte ekonomické oddělení ZŠ na telefonu 553 770 221 nebo e-mailu: ekonom.zsvp@volny.cz