Nápravná péče

Nápravná – reedukační péče pro žáky s vývojovými poruchami učení  probíhá každý čtvrtek od 7.10 hodin. Reedukaci vede speciálně v této problematice vyškolená a zkušená paní učitelka Mgr. Věra Moravcová.