Naše pomoc seniorům

Již pátým rokem se žáci naší školy dobrovolně zúčastnili velkého technického dne v Domově seniorů v Ostravě Zábřehu. V pátek dne 6.11. pomáhali naši osmáci v areálu Domova seniorů a zároveň Domova se zvláštním režimem s podzimním úklidem, což obnášelo hrabání, nakládání, odvážení listí a zametání chodníků. Protože park patřící k areálu bývalé městské nemocnice je značně rozlehlý, spolupracovali studenti i s technickým personálem Domova seniorů. Děti pracovaly s nadšením a s přesvědčením, že dělají správnou věc.  Všem musíme moc poděkovat, protože ochota pomáhat, a zejména starým lidem, již bohužel v dnešní době není samozřejmostí.