NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021 do odvolání

Od pondělí 12. 4. 2021 se vrací žáci 1. stupně ZŠ k prezenční výuce rotačním způsobem. Škole je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Žáci jsou povinni mít po celou dobu vyučování chirurgickou roušku.
12. – 16. 4. budou ve škole žáci 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A 19. – 23. 4. budou ve škole žáci 1. A, 2. A, 3. A, 5. B.
Testování bude probíhat ve dvou cyklech vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dětem a mladším žákům (1.-3. třída) mohou při testování poskytnout asistenci zákonní zástupci.
Instruktážní video:¨https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s

Testování bude z organizačních důvodů rozděleno do dvou skupin. 1. skupina bude testována v 7:15, druhá skupina v 7:40. Testování probíhá ve škole. 
V přiložené tabulce prosím zapište dítě do zvolené skupiny.
https://drive.google.com/file/d/1swUCaGKukkSmbW-dejCyka95oCjlWqlp/view?usp=sharing

Postup při pozitivitě/negativitě testování viz diagram.
MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky.

Ranní družina není z organizačních důvodů možná, odpolední družina bude v provozu bez omezení.
Všem dětem, které mají prezenční výuku jsou přihlášeny obědy.
Informační schůzka meet se koná zítra 9.4. v 16:00 odkaz zde :meet.google.com/fma-sgym-vej

Rodiče, kteří nesouhlasí  vládními a protiepidemický nařízeními odkazuje ředitel školy na linky MŠMT a MZd, kde jejich dotazy zodpoví.             
+420 770 158 757              
+420 773 752 081              
+420 773 752 601              
+420 723 447 114
Obraťte se proto prosím s připomínkami na uvedené kontakty.