NÁVRAT ŽÁKŮ 2. ST. DO ŠKOLY A ZMĚNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021:

 • Třídy 6. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B přijdou do školy 10. 5. 2021
 • Třídy 6. C, 7. A, 8. A, 8. C, 9. A přijdou do školy 17. 5. 2021

Testování před vyučováním

 • pondělí a čtvrtek (pro žáky 2. stupně)
 • pondělí (pro žáky 1. stupně)
 • děti přijdou do školy a otestují se

Žáci 1. st. vchází do školy přes vrátnici a šatnu do třídy, kde se otestují ve volných třídách na 1. stupni.
Žáci 2. stupně od 10. 5. vchází do školy přes vrátnici – nejprve se ve třídách 7. A, 8. A, 9. A otestují, poté jdou do šatny a do kmenových tříd. Žáci 2. stupně od 17. 5. vchází do školy vchodem od tělocvičny – nejprve se otestují ve třídách 6. A, 6. B, 9. B a poté jdou do šatny a do kmenových tříd.
Zůstává zachováno testování ve skupinách 7:15 a 7:40. Tabulka pro žáky 2. st., kde se zapíší na testování zde: https://drive.google.com/file/d/1kDKx1lvXC4Z1KhKD4Cxm4oh-XylsUFk7/view?usp=sharing

Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=6s
MŠMT uvádí, že dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Dále MŠMT uvádí, že pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob výuky. 

Žák nemusí být testován v případě, že se prokáže:
– dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
– dokladem o negativním výsledku  POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
– certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od  aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o  léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vyučování

 • děti, které chodí do školy, se budou vyučovat podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01.09.2020, ostatní pak podle rozvrhu distanční výuky.

Stravování

 • ve školní jídelně podle skupin a podle daného rozpisu
 • přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce, které se ve škole běžně stravují

Hygienické pokyny

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)
 • žáci nosí chirurgické roušky, učitelé nosí respirátory – vnitřní prostory,
 • na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry
 • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek (2.st.)
 • v případě, že žák přijde do školy dnech testování pozdě, bude otestován při příchodu – bez negativního testu nesmí vstoupit do výuky
 • je doporučováno časté mytí rukou a dezinfekce
 • ve třídách bude intenzivně větráno – doporučujeme teplé oblečení
 • je doporučováno používání jednorázových kapesníků
 • žáci budou mít část výuky venku
 • je doporučován rozestup mezi žáky
 • bude vyžadována osobní odpovědnost za dodržování pravidel