Návštěva planetária

Dva říjnové pondělky žáci 6. – 8. ročníku využili k návštěvě blízkého planetária. Žáci šestých tříd zhlédli výukový program Napříč sluneční soustavou a žáci sedmých a osmých tříd program Přeměna energií. Programy vhodně a atraktivní formou doplňují učivo přírodovědných předmětů.

Foto zde