Návštěva Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic

V rámci propagace nově otevřených částí Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, bylo nabídnuto základním a středním školám zdarma navštívit některé jejich sekce. Tuto možnost využilo hned několik tříd naší školy. Žáci 6. a 7. tříd navštívili všechny tři expozice Světa techniky. Každá expozice nutila žáky alespoň se zamyslet nad věcmi všedního dne – nad tím, jaký má vztah člověk k okolnímu světu a k jeho dosavadnímu i budoucímu vývoji. Ve Světě vědy a objevů se žáci seznámili s matematickými a fyzikálními důkazy, systémy a jevy hravou formou, oblasti nano a mikro zavedly děti do světa nejmenších rozměrů našeho prostředí. Dětem bylo ukázáno, jak mohou moderní technologie např. v lékařství prodlužovat nebo zkvalitňovat lidský život, jakým způsobem by se mělo lidstvo naučit chápat svět přírody kolem sebe a popř. jak se pokusit s tímto světem žít v souladu. Vybrané exponáty byly interaktivní, děti si leckteré věci osahaly, vyzkoušely i sestavily. Někteří zájemci sledovali v 3D kině naučný film „O dinosaurech a jejich vývoji.“ Návštěva Světa techniky byla pro děti velikým přínosem, obohatily a upevnily si své teoretické znalosti hlavně z matematicko – fyzikálních a přírodovědných oborů.