Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci

V měsíci únoru navštívili žáci tříd 7.A a 8.A výstavu „České korunovační klenoty … na dosah/ Doba Karla IV. na Olomoucku“, která mapovala život v kraji za vlády Lucemburků a konala se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava se konala k příležitosti 700. výročí narození Karla IV.  Žáci měli možnost seznámit se s Karlovým dětstvím, nástupem na český trůn, s jeho manželkami, dětmi a vládou tohoto významného vladaře. V interaktivní části výstavy, si vyrazili dukát z doby Karla IV., prohlédli si dobové šatstvo a obuv nebo kopie tehdejších zbraní. Hlavním tahákem výstavy byly kopie svatováclavské koruny, královského žezla, jablka i korunovačního pláště v hodnotě v řádech miliónů korun. Během výstavy žáci získali informace a vyplňovali pracovní listy, které se týkaly Karla IV. a jeho vlády.

výstava