Netradiční vyučování

Netradiční vyučování proběhlo na naší škole 15. a 16. dubna 2014 v rámci projektových dnů na téma Podmínky života.
Třídy se proměnily v improvizované laboratoře, kde žáci 6., 7. a 8. tříd pod vedením žáků 9. tříd zkoumali půdu, prováděli čištění vody a chemický rozbor různých vzorků vod. Připravovali škrob a dokazovali jej v potravinách.  Zjišťovali pH látek, se kterými člověk každodenně přichází do styku. Zhlédli film o řece Zambezi a připravili si chutný ovocný salát. Po provedení pokusů odpovídali na otázky, řešili křížovky k tématům.
Těmto pokusům předcházelo shromážďování informací na téma voda, půda a výživa. Z připravených materiálů žáci vytvořili prezentace, které v závěru projektu vystavili na respiriu školy.
Žáci pracovali se zájmem.  I žáci 9. tříd se svých úkolů zhostili velmi dobře. Otestovali si, že práce učitele není jednoduchá.
Mgr. Naděžda Branžovská a  Mgr. Jarmila Krejčí