Nový školní rok 2008/2009

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem svým i jménem ostatních zaměstnanců školy u příležitosti začátku školního roku 2008/2009. Přeji Vám všem, aby to byl úspěšný rok a rok plný zajímavých zážitků a získávání nových poznatků. Náš školní vzdělávací program „Škola pro všechny“ postupuje již do druhých a sedmých tříd a já věřím, že i děti, které se s ním potkají poprvé, brzy rozpoznají pozitivní změny a přednosti tohoto projektu na naší škole.

Ve škole jsme 1. září přivítali 19 prvňáčků. Přišli i noví žáci do 5. třídy ze Základní školy v Hrabyni a do 6. třídy ze spádových obcí. Také k nám nastoupili žáci, kteří se v průběhu prázdnin do obce Velká Polom přistěhovali. Ty bychom chtěli zvláště přivítat, stejně jako novou paní učitelku Mgr. Libuši Galovou, která vystřídala paní učitelku Mgr. Annu Kopřivovou. Dále na naší škole od 1. září pomáhá ve 4. třídě nová asistentka pedagoga Michaela Pavlánová. V Mateřské škole v Horní Lhotě máme novou mladou paní učitelku Bc. Blanku Kozákovou.
Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy